صدور مدرک دوره
(آموزش پیشرفته برنامه نویسی بلاکچین)
شرایط و قوانین صدور مدرک
این مدرک فقط برای دوره آموزش پیشرفته بلاکچین صادر میشود
مدرک-پایان-دوره-فرازمان